Symposium “Chinese Outsider Art & de mainstream”

Op 23 november vindt voorafgaande aan de opening van de tentoonstelling “China” het symposium “Chinese Outsider Art & de mainstream” plaats.

Kunstliefhebbers, kunstverzamelaars, kunst professionals, docenten en studenten kunstgeschiedenis en specialisaties kunst & cultuur zijn van harte uitgenodigd voor het eerste symposium van het Outsider Art Museum.

Programma:

12.30 | ontvangst deelnemers

13.00 – 15.00 | Symposium “Chinese Outsider Art & de mainstream”

Gastsprekers Susanna Vorst, kunstverzamelaar en adviseur met passie voor Chinese kunst en Outsider Art. Ambassadeur van het Outsider Art Museum. Verkenner en ontdekker van Chinese kunst in het begin van de jaren 90.

mr. dr. Cees Hendrikse, curator en kunstverzamelaar van hedendaagse Chinese kunst. Nationaal en internationaal curator tentoonstellingen hedendaagse Chinese kunst.

drs. Kati Wieg, kunsthistorica, adviseur oude en moderne kunst.

Susanna Vorst en Cees Hendrikse gaan ter afsluiting met moderator Kati Wieg in gesprek over hedendaagse Chinese kunst en Chinese Outsider Art in relatie tot de mainstream.

15.00 – 15.30 | Pauze

15.30 | Ontvangst genodigden opening tentoonstelling

16.00 | Opening tentoonstelling “China”

Het symposium is vrij toegankelijk na aanmelding via info@outsiderartmuseum.nl