Op Zero Waste expeditie in de Plantagebuurt

Donderdag 9 april werd bij Het Scheepvaartmuseum het startsein gegeven voor een nieuwe vorm van duurzame afvalinzameling en –verwerking, gedragen door negentien culturele instellingen in de Plantagebuurt. Het samenwerkingsproject is een primeur voor Nederland dat de uitstoot van fijnstof en CO2 behoorlijk zal reduceren.

Wat gaat er gebeuren?

De afvalverwerkingsorganisatie Icova zet energiezuinige boten in die het afval van musea en theaters over water naar een verzamelpunt brengen. Dat kan minstens 45 vuilniswagenritten per week besparen, en komt de leefbaarheid in de buurt ten goede. De culturele instellingen, waaronder het Outsider Art Museum in de Hermitage, gaan hun afval ook beter scheiden, zodat ze in 2021 Zero Waste zijn. Dit is het eerste succesvolle initiatief in Nederland op deze schaal.

Een mooi initiatief

Wethouder Abdeluheb  Choho (Duurzaamheid en Openbare Ruimte) is blij met dit initiatief: ‘Mooi om te zien dat culturele instellingen gezamenlijk inzetten op een betere luchtkwaliteit door gebruik te maken van afvalinzameling over het water en duurzame verwerking. De overheid is niet als enige verantwoordelijk voor afval, initiatieven van ondernemers zijn hard nodig. Dit is iets wat ik op meer plekken in Amsterdam voor me zie’.

Het idee kon door de goede samenwerking binnen Plantage Amsterdam en de gedeelde drijfveer om duurzaam te ondernemen snel in de praktijk worden gebracht. DPM Duurzaamheid in Podia en Musea begeleidt samen met Icova de transitie en helpt de instellingen in de praktijk. Op de korte termijn gaan het Tropenmuseum, het Koninklijk Instituut voor de Tropen, de vier instellingen van het Joods Cultureel Kwartier, Hermitage Amsterdam, Het Scheepvaartmuseum, Hortus Botanicus, NEMO Science Museum en Koninklijk Theater Carré van start. Andere instellingen en bedrijven kunnen aanhaken; een aantal bedrijven toonde al belangstelling.