Jill Galliéni

1948 Frankrijk, Parijs

Jill Galliéni gebruikt het gebed om zich te bevrijden van mentale valkuilen. Zij tekent haar gebeden in alle richtingen, in bochten en diagonalen, geheel in haar eigen ritme.

GALLIENI - COPYRIGHT Christian Berst Art Brut

Rond haar dertigste levensjaar richt Jill Galliéni zich met gebed op het weer opbouwen van haar leven en zich te bevrijden van mentale valkuilen. Ze wil in eerste instantie gebruikmaken van woorden, maar vindt het ondraaglijk om zinnen van haar eigen hand te zien. Daarom zet zij alles om in gebeden, altijd hetzelfde, honderden malen herhaald. Zij werkt met zwarte of gekleurde inkt, op losse vellen papier en opschrijfboekjes. Bevrijd van alle conventies schrijft zij in verschillende richtingen, in bochten en diagonalen, volledig in haar eigen ritme. De gebeden zijn gericht tot Sint Rita, de patroonheilige van verloren zaken, en verwijzen naar situaties, mensen en haar eigen omstandigheden.

Collectie Het Dolhuys, aankoop met steun van het Lapré-van Achter fonds.

© Portret: Christian Berst Art Brut