Dubuffets collectie Art Brut voor het eerst te zien in Nederland

Onder begeleiding van Franse melodieën is op woensdag 30 januari de nieuwe OAM tentoonstelling ‘Art Brut | Jean Dubuffets revolutie in de kunst’ geopend voor publiek. De tentoonstelling met werken uit het museum Collection de l’Art Brut is te bezoeken tot en met 25 augustus 2019.

De middag begon met een druk bezocht symposium waar o.a. werd gesproken over de receptie van Dubuffets tentoonstelling in 1949 en de ontstaansgeschiedenis van Art Brut. En hoewel het publiek nu niet geschokt was, zoals in 1949 het geval was, duurt het debat rondom de status van Art Brut nog steeds voort. De vraag of het wel kunst is wordt door het Outsider Art Museum volmondig beantwoord met ja. Na de presentaties ontstond onder leiding van wetenschapsjournalist Malou van Hintum een levendig debat tussen Cobra curator Hilde de Bruin, OAM-directeur Hans Looijen en het publiek over de verschillen en overeenkomsten tussen Outsider Art en de Cobra-beweging. Het symposium werd afgesloten met een kunstquiz en daaropvolgend een bezoek aan de tentoonstelling.

De tentoonstelling ‘Art Brut | Jean Dubuffets revolutie in de kunst’ biedt een reconstructie van de uitgangspunten van Art Brut aan de hand van de door Dubuffet bijeen gebrachte werken. Te zien zijn ruim 150 werken waarmee kunstenaar en verzamelaar Jean Dubuffet in 1949 de bestaande culturele elite in Parijs choqueerde. Welke selectiecriteria hanteerde hij bij het collectioneren en wat is er terecht gekomen van de kunstenaars in zijn verzameling? De werken die Dubuffet verzamelde zijn nu, zeventig jaar na dato, voor het eerst te zien in Nederland.

Te zien zijn o.a. werken van door Dubuffet ontdekte grootheden zoals Aloïse Corbaz, Fleury-Joseph Crépin, Gaston Duf, Auguste Forestier en de al gepubliceerde Adolf Wölfli.

De tentoonstelling ‘Art Brut | Jean Dubuffets revolutie in de kunst’ is te zien van donderdag 31 januari t/m zondag 25 augustus 2019.